giodo

xlilo do

« »
NOWE LICEUM W SAMYM CEN­TRUM KRAKOWA PRO­PONOWANE KLASY : {xtypo_rounded1}Klasa A Rozsz­erze­nie obow­iązkowe : język pol­ski, his­to­ria W klasie II
Lp. Rodzaj czyn­ności Ter­min w postepowa­niu rekru­ta­cyjnym Ter­min w postepowa­niu uzu­peł­ni­a­ją­cym 1. Złoże­nie wniosku o przyję­cie do szkoły wraz z dokumentami …
Dzień otwarty 31 maja 2017 (środa) w godz­i­nach 12.0018.00 W cza­sie trwa­nia dnia otwartego będą Państwo mogli zobaczyć sale lek­cyjne, zaplecze dydak­ty­czne oraz spotkać się z …
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com