giodo

Krakowska Olimpiada Szachowa 2017
7 listopada 2017 r. wychowankowie naszej szkoły uczest­niczyli w Krakowskiej Olimpiadzie Sza­chowej. Uczniowie:Barlik Mar­cel z kl. II DFil­ipek Adam z kl. III CSala­mon Michał z kl. II Dwytr­wale wal­czyl… Czy­taj dalej
Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
31 października 2017 nasza szkoła wzięła udział w Jesi­en­nym Turnieju Tenisa Stołowego zor­ga­ni­zowanym przy współpracy Straży Miejskiej.Gimnazjum nr 4 zdobyło I miejsce w kat­e­gorii drużynowej… Czy­taj dalej
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 12.04.2017 r.
Alleluja! Pan Zmartwych­w­stał! Z okazji nad­chodzą­cych Świąt Wielka­noc­nych w szkole odbył się pełen zad­umy i radości apel. Przed­staw­iciele Samorządu Uczniowskiego,Julia Pietruszka oraz Krys­t­ian… Czy­taj dalej
Rekolekcje w Tauron Arenie
28 marca 2017 Rekolekcje w Tau­ron Are­nie w ramach pro­jektu Młodzi i Miłosierdzie W tym roku szkol­nym, podob­nie jak w poprzed­nim, w Tau­ron Are­nie odbyły się rekolekcje wielko­postne. Tym razem hasł… Czy­taj dalej

Krakowska Olimpiada Sza­chowa 2017

09-​11-​2017 Wyświetleń:669 Sport Super User - avatar Super User

7 listopada 2017 r. wychowankowie naszej szkoły uczest­niczyli w Krakowskiej Olimpiadzie Sza­chowej. Uczniowie:Barlik Mar­cel z kl. II DFil­ipek Adam z kl. III CSala­mon Michał z kl. II Dwytr­wale wal­czyli, dzięki czemu …

Czy­taj więcej

Jesi­enny Turniej Tenisa Stołowego

09-​11-​2017 Wyświetleń:704 Sport Super User - avatar Super User

31 października 2017 nasza szkoła wzięła udział w Jesi­en­nym Turnieju Tenisa Stołowego zor­ga­ni­zowanym przy współpracy Straży Miejskiej.Gimnazjum nr 4 zdobyło I miejsce w kat­e­gorii drużynowej. Pon­adto w kat­e­gorii dziew­cząt I miejsce…

Czy­taj więcej

Małopol­skie Dyk­tando Niepodległościowe

25-​10-​2017 Wyświetleń:699 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Antoni Stawarz, Józef Haller, Adam Sapieha i oczy­wiś­cie Józef Pił­sud­ski to tylko niek­tórzy bohaterowie Małopol­skiego Dyk­tanda Niepodległoś­ciowego „Po pol­sku o his­torii”. 10,10.2017 r. nasi uczniowie kole­jny raz zma­gali się z zawiłościami…

Czy­taj więcej

SPInKa – Szkolny Punkt Infor­ma­cji I Kari…

03-​09-​2017 Wyświetleń:929 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

W naszej szkole od 1 wrześ­nia 2017 roku w ramach pro­jektu „Mod­ern­iza­cja ksz­tałce­nia zawodowego w Małopolsce II” w zakre­sie doradztwa eduka­cyjno — zawodowego” zostanie utwor­zony Szkolny Punkt Infor­ma­cji i Kariery…

Czy­taj więcej

Dzień Patrona 1 czer­wca 2017 r.

09-​06-​2017 Wyświetleń:966 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dnia 1 czer­wca 2017r. w naszym gim­nazjum obchodzil­iśmy wielkie święto — Dzień Patrona — ks.Jana Twar­dowskiego. Uroczys­tości zaczęły się o godz. 8.30 w auli . Uczniowie klas pier­wszych przed­staw­ili krótką prezen­tację na…

Czy­taj więcej

Turniej Jed­nego wier­sza o laur jubilata

31-​05-​2017 Wyświetleń:898 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Młodzieżowy Dom Kul­tury przy ulicy Beskidzkiej w Krakowie od paru lat orga­nizuje Turniej jed­nego wier­sza o Laur Jubi­lata. Zadaniem uczest­ników jest napisanie wier­sza o dowol­nej tem­atyce. Jeśli wiersz zostanie wybrane…

Czy­taj więcej

Zielona Szkoła w Bukowinie Tatrzańskiej

25-​05-​2017 Wyświetleń:1354 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Jak co roku maj to czas relaksu i inte­gracji na tzw. „zielonych szkołach” W dn. 812.05 klasy 1a i 1c miały okazję odpoczy­wać w Bukowinie Tatrza­ńskiej. Biuro Podróży „Obieżyświat” zorganizowało…

Czy­taj więcej

Zmarła pani Elż­bi­eta Czarnecka

11-​05-​2017 Wyświetleń:1546 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Ze smutkiem infor­mu­jemy, że 6 maja 2017 roku zmarła Pani Elż­bi­eta Czar­necka, wielo­letni pra­cownik Szkoły Pod­sta­wowej nr 20 i Gim­nazjum nr 4 w Krakowie, Ped­a­gog — Człowiek Wielkiego Serca. Z wyrazami…

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com